همکاری با ما

گروه بزرگ کامپیوتر مرکزی محیطی پویا و امن را برای افرادی که به دنبال شغلی مناسب در زمینه ی IT و کامپیوتر هستند، فراهم کرده است.

موفقیت های کامپیوتر مرکزی و تبدیل شدن آن به به بزرگترین قطب پخش کالا در جنوب کشور اتفاقی نبوده است؛ باور ما بر این است که تمام موفقیت های این مجموعه ثمره ی زحمات تک تک همکاران پر تلاش و متعهد و همچنین اعتماد متقابل مشتریان عزیز بوده است.

 استخدام

اگر به همکاری با فروشگاه مرکزی علاقه مندید با این ایمیل با ما مکاتبه کنید: jobs@markazi.co