قیمت لپ تاپ

خرید لپ تاپ

خرید اینترنتی لپ تاپ

کامپیوتر مرکزی این امکان را به شما می دهد تا کامپیوتر خود را به صورت کاملا هوشمند اسمبل کنید و قطعات مناسب و مد نظر سیستم خود را انتخاب و خریداری کنید.
در مرحله بعد شما می توانید تعداد RAM و DVD را تغییر دهید .
motherboard *
motherbord
2,090,000 ریال
2,430,000 ریال
2,640,000 ریال
2,690,000 ریال
3,000,000 ریال
3,050,000 ریال
3,180,000 ریال
3,790,000 ریال
17,800,000 ریال
CPU *
cpu
1,170,000 ریال
1,200,000 ریال
1,580,000 ریال
2,050,000 ریال
2,060,000 ریال
3,950,000 ریال
4,060,000 ریال
4,070,000 ریال
4,120,000 ریال
6,450,000 ریال
6,520,000 ریال
11,600,000 ریال
13,400,000 ریال
RAM *
ram
560,000 ریال
620,000 ریال
1,010,000 ریال
1,050,000 ریال
1,340,000 ریال
1,730,000 ریال
2,240,000 ریال
3,560,000 ریال
VGA *
assemble
عدم انتخاب
1,380,000 ریال
1,450,000 ریال
2,590,000 ریال
2,600,000 ریال
2,930,000 ریال
3,100,000 ریال
3,730,000 ریال
3,990,000 ریال
18,900,000 ریال
21,490,000 ریال
25,400,000 ریال
31,400,000 ریال
HARD *
hard
1,720,000 ریال
1,840,000 ریال
2,060,000 ریال
2,170,000 ریال
2,450,000 ریال
2,590,000 ریال
2,690,000 ریال
2,790,000 ریال
2,840,000 ریال
2,970,000 ریال
3,100,000 ریال
6,990,000 ریال
DVD - RW
dvd
540,000 ریال
540,000 ریال
615,000 ریال
power *
power
390,000 ریال
430,000 ریال
1,270,000 ریال
1,760,000 ریال
1,920,000 ریال
3,070,000 ریال
3,070,000 ریال
3,200,000 ریال
Case *
case
450,000 ریال
700,000 ریال
890,000 ریال
1,000,000 ریال
1,030,000 ریال
1,510,000 ریال
1,740,000 ریال
2,790,000 ریال
keyboard
keyboard
عدم انتخاب
490,000 ریال
750,000 ریال
750,000 ریال
Mouse
mouse
عدم انتخاب
350,000 ریال
350,000 ریال
370,000 ریال
1,090,000 ریال
LED
lcd
عدم انتخاب
3,620,000 ریال
3,720,000 ریال
5,200,000 ریال
6,300,000 ریال
Speaker
speaker
عدم انتخاب
390,000 ریال
810,000 ریال
810,000 ریال
830,000 ریال
850,000 ریال