قیمت لپ تاپ

خرید لپ تاپ

خرید اینترنتی لپ تاپ

کامپیوتر مرکزی این امکان را به شما می دهد تا کامپیوتر خود را به صورت کاملا هوشمند اسمبل کنید و قطعات مناسب و مد نظر سیستم خود را انتخاب و خریداری کنید.
در مرحله بعد شما می توانید تعداد RAM و DVD را تغییر دهید .
motherboard *
motherbord
2,090,000 ریال
2,360,000 ریال
2,390,000 ریال
2,530,000 ریال
2,570,000 ریال
2,850,000 ریال
2,970,000 ریال
3,030,000 ریال
16,500,000 ریال
CPU *
cpu
1,140,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
2,650,000 ریال
3,820,000 ریال
5,150,000 ریال
6,350,000 ریال
6,350,000 ریال
12,700,000 ریال
RAM *
ram
1,060,000 ریال
1,100,000 ریال
2,990,000 ریال
2,990,000 ریال
VGA *
assemble
عدم انتخاب
1,910,000 ریال
2,750,000 ریال
2,950,000 ریال
3,050,000 ریال
HARD *
hard
1,750,000 ریال
1,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,190,000 ریال
2,250,000 ریال
2,570,000 ریال
2,680,000 ریال
3,050,000 ریال
3,420,000 ریال
3,500,000 ریال
DVD - RW
dvd
530,000 ریال
610,000 ریال
980,000 ریال
power *
power
360,000 ریال
380,000 ریال
390,000 ریال
1,230,000 ریال
1,760,000 ریال
1,910,000 ریال
3,070,000 ریال
3,070,000 ریال
3,150,000 ریال
3,590,000 ریال
Case *
case
690,000 ریال
890,000 ریال
1,030,000 ریال
1,510,000 ریال
keyboard
keyboard
عدم انتخاب
490,000 ریال
750,000 ریال
750,000 ریال
790,000 ریال
Mouse
mouse
عدم انتخاب
350,000 ریال
350,000 ریال
370,000 ریال
LED
lcd
عدم انتخاب
3,090,000 ریال
3,250,000 ریال
3,370,000 ریال
5,190,000 ریال
Speaker
speaker
عدم انتخاب
440,000 ریال
850,000 ریال
1,050,000 ریال
1,950,000 ریال
3,550,000 ریال